TRIBAL GATHERING

EersteBiodanzafestival Amsterdam

8 juli 2018

Zin om te dansen? Andere mensenontmoeten die ook zin hebben? Welkom op het eerste Biodanzafestival Amsterdam.Je kunt op deze dag kennismaken met biodanza, andere dansers ontmoeten enworkshops volgen bij verschillende Amsterdamse biodanzafacilitatoren.

 

Deze dag wordt georganiseerd door deAmsterdamse biodanzaleraren in samenwerking met het Mirror Centre waar al ruim10 jaar wekelijks biodanzaworkshops worden aangeboden.


Dans voor leven

Ons hele leven zijn we meer of minder bewust bezig met te worden wie we zijn.Dit is een weg van integratie en ontwikkeling van onze identiteit. Precies watde biodanzamethode als doel heeft. Muziek, beweging, ontmoeting met jezelf enanderen: alle biodanza-oefeningen zijn erop gericht dat de kwaliteiten die jein je hebt, tot uitdrukking mogen komen. Blokkades die je ervaart kunnen in devele verschillende oefeningen oplossen. Door biodanza te beoefenen breng jebalans in je leven, weet je wat echt belangrijk voor je is en kun je vandaaruit keuzes maken.  

Gathering
Sinds 2002 worden er in wekelijksebiodanzagroepen in Amsterdam lesgegeven. In de loop der jaren zijn er steeds meerbiodanzafacilitatoren met groepen bij gekomen. Het festival is de gelegenheidom samen te komen en met elkaar te dansen. Samenkomen versterkt en verbindt.Het laat verschillen zien. Maar ook dat onder alle verschillen wij alle mensenzijn met vergelijkbare verlangens en moeilijkheden. Wanneer je in de ogen kijktvan een ander, wanneer er een hand naar je wordt uitgereikt, vallen verschillenweg en blijft samen menszijn over. Daarom spreekt een tribal gathering ons aan.Met al die unieke mensen, dansers en facilitatoren samen komen en het leven tevieren.

Wie komen er?
Alle biodancero’s uit Amsterdam en natuurlijk ook uitandere delen van het land zijn welkom. Ook mensen die willen kennismaken metbiodanza. Voor hen is er een speciale beginnersworkshop in het eerste blok. Deandere workshops zijn voor mensen met enige ervaring. Dus neem je vrienden diewillen kennismaken gelijk mee. Dans samen de beginnersvivencia en stroom laterdoor naar de meer verdiepende vivencia’s. Het festival is een heerlijke gelegenheidom eens les te krijgen van een andere docent en nieuwe mensen te ontmoeten inde dans. 

Programma
Gedurende de dag kun je verschillendeworshops en/of lezingen volgen. Er zijn drie tijdsblokken waarin je kan kiezenuit verschillende workshops of lezingen. Deze worden zoveel mogelijk gegevendoor de Amsterdamse facilitatoren. Tijdens het eerste blok zal er eenkennismakingsworkshop zijn voor beginners.

Naast de workshops is er tijd om te chillen. Bij mooi weer in de heerlijkebinnentuin van het Mirror Centre. Als afsluiting van de dag is er eengezamenlijk vegetarisch diner.Workshops

Vriendschapals bron van leven

BrigitteLigtvoet en Lida Vermeulen

Vriendschap is een van de diepstemenselijke gevoelens. Het nodigt ons uit vrij te zijn, respect voor elkaar teontwikkelen en ons verlangen naar verbinding te vervullen. Vriendschap gaatover jezelf laten zien in wat wezenlijk voor je is en de ander te zien in zijnof haar essentie. De basis is een affectieve afstemming en uitwisseling. Hetresultaat een dynamisch creatieve kracht die ons optilt en verrijkt. Laten wesamen dansen op de liefdevolle, vrije stroom van vriendschap! We kijken naar jeuit!

 

We are One

DignaSchenk

Als mens zijn we heel diep met elkaar enalles wat leeft verbonden. In ons dagelijkse leven zijn we dit vaak vergeten.Op het moment dat we ons dit herinneren, gaat als vanzelf ons hart open. Destroom van liefde die ontstaat is helend, zowel voor onszelf, als de ander, alsvoor de relatie. De Inca’s zeggen: “Ik ben een andere jij”. Deze wijsheid enliefde wil Digna graag vormgeven in dans tijdens de vivencia. Je bent welkom!

  

De extasevan het levend zijn

JoannaDuregger

Iedere cel in ons lichaam pulseert envibreert van leven.

En ieder mens verlangt er ten diepste naarom voluit te leven en intimiteit, verbinding en eenheid te ervaren. Om deextase te beleven van werkelijk levend te zijn......totaal, puur en authentiek. Dansend creëren we een veld van passie,vreugde en verbondenheid en voeden we lijf, leden en onze ziel met liefde voorhet leven zelf. Een vivencia vol vitaliteit, sensualiteit en affectiviteit. Komen omarm het leven.

 

Spelen metvuur

EstherOskamp en Nanna Adams

Een speelse, vurige vivencia vol passie enenthousiasme.

Vuur brengt geluk. Het geeft warmte,kracht, passie, creativiteit en richting.

Vuur laat je dansen en leven vanuit moed,overgave en plezier.

Voel je jouw vonkje al oplichten?

Kom spelen met vuur en dansen metlichtheid?

 

Stem inbeweging

MarietteReitsma

Hou je van zingen maar merk je dat jegemakkelijk in een of andere kramp schiet? Of heb je vaak gehoord dat je beterje mond kunt houden? Zingen wordt (weer) natuurlijk wanneer het samenvalt metje beweging. Dansend kan je klank natuurlijk stromen. Je stem is deel van degevoelige en vitale expressie van je lichaam, gevoel en emotie. In biodanza metstem maak je jouw eigen geluid vrij en integreer je deze met je beweging.

 

Deontmoeting m/v

FrankBremer

Wij ontmoeten elke dag andere mensen enons zelf. Het is het meest normale van elke dag. En toch is elke ontmoetingbijzonder en heeft betekenis. Je wordt mens door de Ander. In de Ander ontmoetje jezelf. Jezelf als man, vrouw en jouw uniciteit. Laten wij elkaar in de dansontdekken, hoe groot en plezierig de bron van de Ander is. De Ander laat onsleven!

 

Je eigenplek innemen

Lyanvan der Meulen

Biodanza leert ons ons hart te openen ente verbinden. Super natuurlijk. Maar in deze vivencia speciaal aandacht vooreen valkuil. Soms staan we zo open voor de mensen om ons heen, dat we onsverantwoordelijk gaan voelen voor hun levens. Dan gaan we letterlijk enfiguurlijk op hun plek staan. Dit is natuurlijk niet de bedoeling! Iedereenleeft helemaal zijn/haar eigen leven. Als je jouw eigen plek inneemt en nietdie van anderen houd je genoeg energie over om JOUW leven te leiden

 

Van speelscontact naar tedere aanraking

ElsBoon

Wie verlangt er niet naar contact, wieverlangt er niet naar om (aan)geraakt te worden?
Een goede aanraking vraagt liefdevolle aandacht, afstemming en tederheid.
Het vraagt je gul te zijn in het geven, het vraagt ontvankelijkheid, het vraagtwederkerigheid, samenzijn. Deze vivencia genieten we van dit simpele krachtigeen helende instrument van de liefde, dat we allemaal in ons dragen. Kom en laatje raken. 


Contact

Biodanzafacilitatoren Els Boon en Mariette Reitsma kunnen je meer vertellen over het festival.

Els Boon: 06 221 28 403 of elsboonbiodanza@gmail.com

Mariette Reitsma: 06 201 55 081 of m.reitsma@me.com

Mirror Centre: 020-69415256 of info@mirrorcentre.nl


Binnenkomst 10.00 uur

1e vivencia ronde 11.00 - 12.30 uur

2e vivencia ronde 13.30 -15.00 uur

3e vivencia ronde 16.00 - 17.30 uur

Diner ca. 18.00 uur


Haal je ticket vandaag nog!