Jouw privacy is belangrijk!

Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij uiteengezet hoe wij hiermee omgaan.

Mirror Centre, gevestigd aan Ter Gouwstraat 3, 1093 JX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.mirrorcentre.nl
Ter Gouwstraat 3
1093 JX Amsterdam

Marcia Huiberts is de Functionaris Gegevensbescherming van Mirror Centre, zij is te bereiken via marcia@mirrorcentre.nl

Belangrijk en privacy gevoelig: Jouw persoonsgegevens

Mirror Centre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Mirror Centre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (zoals ons dagelijkse aanbod)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Mirror Centre analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten (zoals onze events) af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Mirror Centre volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoeften
 • Mirror Centre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Het delen van persoonsgegevens met derden

Mirror Centre verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor jouw gegevens. Mirror Centre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Mirror Centre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marcia@mirrorcentre.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via marcia@mirrorcentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mirror Centre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mirror Centre) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Mirror Centre bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is omdat wij het belangrijk vinden om jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Cookies en vergelijkbare technieken

Mirror Centre gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mirror Centre gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirror Centre, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marcia@mirrorcentre.nl. Om er zeker van te zijn at het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mirror Centre wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Let's talk!

Samenwerken is één van de kernwaarden van het Mirror Centre. Dit houdt in dat wij samen met jou willen kijken naar de mogelijkheden, voor jouw activiteit of evenement en voor de bezoeker. Ben jij of ken jij iemand die goed bij het Mirror Centre past en samen met ons een bijzondere ervaring wil creëren?

Vraag volledig vrijblijvend een offerte aan, of mail ons op samenwerkingen@mirrorcentre.nl. 

We nodigen je graag uit in ons fijne Mirror Centre!