Beste ouder(s)/ verzorger(s),


Maakt u zich zorgen om uw kind? Heeft u het gevoel dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit? Gedraagt uw kind zich anders dan u gewend bent? Ik kan helpen!


Mijn naam is Letta Zollner en heb ik het Mirror Centre mijn praktijk Spelen maakt Sterk, een praktijk voor kindertherapie waarbij ik kinderen ga behandelen middels speltherapie. Daarnaast geef ik ouderbegeleiding en opvoedondersteuning. 


Wat is speltherapie?

Speltherapie is een laagdrempelige vorm van psychotherapeutische hulp voor kinderen met een stagnatie in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. De beleving van uw kind en het spel, de taal waar uw kind zich het beste in kan uitdrukken, staan centraal bij speltherapie. Speltherapie wordt gegeven in de 'spelkamer', waar het kind in een veilige sfeer een vertrouwensband met mij op kan bouwen. Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek, kan het kind gebeurtenissen en herinneringen spelend verwerken en nieuwe, positieve ervaringen opdoen. Het zelfbeeld wordt versterkt, het kind komt weer in balans en kan zich weer zo goed mogelijk verder ontwikkelen. Speltherapie vindt wekelijks plaats, op een vast tijdstip. Een spelsessie duurt een uur. De lengte van de behandeling is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind. 


Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is voor kinderen vanaf 3 tot ongeveer 13 jaar. Voor zowel het jongere als het oudere kind is spel de manier om belastende dingen te uiten en nare ervaringen te verwerken. Daarnaast biedt spel een ingang bij het kind, voor het leren omgaan met emoties en het verkrijgen van inzicht in zijn gedrag. Gesprekken met ouders en zo nodig met school zijn onderdeel van de therapie. 


Wanneer kan speltherapie nodig zijn?

Bij specifieke klachten zoals stemmingswisselingen, psychosomatische klachten en gedragsproblemen. 

Signalen zijn bijvoorbeeld: slecht slapen, eng dromen, (weer) bedplassen, snel angstig zijn, onverklaarbare buikpijn of hoofdpijn hebben, snel en vaak huilen, teruggetrokken of juist stiller zijn dan gewoonlijk, faalangst hebben, vaak ruzie maken, boos zijn, zich eenzaam of onbegrepen voelen. 


Bij ingrijpende gebeurtenissen of traumatische ervaringen die een negatieve invloed op het welzijn van het kind blijven houden. 

Denk hierbij aan overlijden van een dierbare, scheiding ouders, ziekte in de familie, verhuizing, pesten of gepest worden, mishandeling of getuige van mishandeling. 


Bij acceptatie van de eigen situatie of beperking. 

Het gaat hierbij om lichamelijke beperkingen, chronische ziekte, verstandelijke handicap, adoptie, pleegzorg, een broer of zus of ander familielid met problemen, autisme, ADHD.


Kijk op de site www.spelenmaaktsterk.nl voor meer informatie. Voel je vrij om contact op te nemen voor vragen of om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een rondleiding door de spelkamer en een vrijblijvende kennismakingsgesprek. 


Contact

Website        www.spelenmaaktsterk.nl
E-mail           info@spelenmaaktsterk.nl
Telefoon      06 41 44 51 96

 

Alleen op afspraak aanwezig